Agenda


Lees verder...

Onze bezoekers

Vandaag 117
Deze week 688
Deze maand 1416
Sinds 11-2008 863260

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Haddaba sidatan
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Haddaba sidatan u tukada,
Aabbahayaga jannada ku jirow,
magacaagu qoduus ha ahaado.
Boqortooyadaadu he timaado,
doonistaada dhulka ha lagu
yeelo sida jannada loogu yeelo.
Kibis maalin nagu filan,
maanta na sii.
Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu
u cafinnay kuwa noo qaamasan.
Oo jirrabaadda ha noo kaxayn,
laakiin sharka naga du.
Waayo, boqortooyada iyo xoogga
iyo ammaanta adigaa leh weligaa.
Aamiin.

 


Citaat van de dag

"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slijepa. "
- Albert Einstein / Albert Ajnštajn -
(1879-1945)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?